GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Lisse’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse maken in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 5 december 2023 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Lisse’ in procedure te brengen en voor een ieder ter inzage te leggen.PlangebiedIn het “Veegplan Lisse” worden in totaal 21 verleende Wabo omgevingsvergunningen op diverse locaties binnen het grondgebied van de gemeente Lisse verwerkt in een bestemmingsregeling. Het gaat om de volgende locaties:NummerNaam locatie Adres1.Heereweg 178-180, LisseHeereweg 178 Lisse 2.Hoek Heereweg-KanaalstraatHeereweg 179 Lisse3.Kanaalstraat 14-18Kanaalstraat 14 Lisse 4.Kanaalstraat 17-23Kanaalstraat 17 Lisse 5.De Zon, LisseKanaalstraat 33 Lisse 6.Kapelstraat 4-6Kapelstraat 4 Lisse 7.Grachtweg 69-71 LisseGrachtweg 69 Lisse8.Christinastraat 1Christinastraat 19.Kanaalstraat 181 LisseKanaalstraat 181 Lisse10.Omgevingsvergunning Plan DubbelhovenDubbelhoven 1-5 Lisse 11.Vivaldistraat 2 Lisse Vivaldistraat 2 Lisse12.’t Lange RackAchterzijde van ’t Lange Rack 25-1713.Catharijnelaan 32Catharijnelaan 32 Lisse14.Ringvaartzijde 23 LisseRingvaartzijde 23 Lisse15.Heereweg 455Heereweg 455 E Lisse16.Akervoorderlaan 55Akervoorderlaan 55 Lisse17.Gemaal LageveensewegTer hoogte van Loosterweg Zuid 17 B Lisse18.Keukenhof woning Van der MarkKeukenhof 17 Lisse19.Stationsweg 166 ATer hoogte van Stationsweg 160 b20.Loosterweg Noord 7, LisseLoosterweg Noord 7, Lisse21.Zwartelaan 3, LisseZwartelaan 3, Lisse Inhoud planHet Veegplan Lisse is conserverend van aard en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De enige wijzigingen die met dit bestemmingsplannen mogelijk worden gemaakt is de vertaling van reeds verleende omgevingsvergunningen naar een bestemmingsplanregeling.Ook worden enkele regelingen uit meerdere bestemmingsplannen geharmoniseerd, maar daarbij worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dezelfde gebruiks- en bouwmogelijkheden blijven gelden voor de verschillende locaties in dit veegplan.Voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning is reeds aangetoond dat de functies en bebouwing toelaatbaar zijn en voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Omdat het veegplan geen nieuwe functies of bebouwingen toelaat, hoeft er niet opnieuw te worden getoetst aan een goede ruimtelijke ordening. Een onderbouwing van relevant beleid kan daarom achterwege blijven.Er is geen inspraakprocedure geolgd, omdat het hier slechts gaat om de verwerking van eerder verleende omgevingsvergunningen waarbij de vergunde situatie in een juridische regeling in het bestemmingsplan is vastgelegd. Het wettelijk overleg conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening met de ketenpartners wordt gelijktijdig met de zienswijzeperiode uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan is thans gereed voor het zienswijzetraject. Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Lisse’, bestaande uit een verbeelding, planregels, bijlagen bij de regels en een toelichting, ligt vanaf woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 ter inzage.InzienU kunt het ontwerpbestemmingsplan plan inzien:*in het gemeentehuis van Lisse; *de digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl)door op de volgende link te klikken: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0553.bpVeegplan-onx1 en op www.lisse.nl onder ‘Inwoners en ondernemers’ – ‘Bouwen en Wonen’ - ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘ontwerpbestemmingsplan Veegplan Lisse’ en *vanaf 1 januari 2024 op: omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/document zoeken/ identificatienummer: NL.IMRO.0553.bpVeegplan-onx1.Wilt u langskomen om het ontwerpbestemmingsplan in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met J. den Braber of met C. Spolders van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer: 14 0252.ZienswijzenBinnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijze op het plan kenbaar maken. U heeft de keuze om dat (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij de gemeenteraad van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers J. den Braber of met C. Spolders van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-23-345486. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met J. den Braber of met C. Spolders van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Planvorming via 14 0252.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lisse. Bekijk alle Bekendmakingen Lisse in .

https://lissekrant.nl/bekendmakingen-lisse/

Deel dit bericht:

Redactie Lissekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lissekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lisse.

Gerelateerde berichten